Trybunał Sprawiedliwości UE przyjrzy się ustawie hazardowej

Ten wpis ma 8 lat, więc jest dość stary. Jeśli dotyczy on promocji to najprawdopodobniej jest już ona zakończona. Zajrzyj na stronę główną (np. klikając logo) po aktualne bonusy i promocje!

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w kwestii interpretacji wspólnotowych przepisów dotyczących obowiązku notyfikacji przepisów o charakterze technicznym. To, w jaki sposób TSUE odpowie na postawione przed nim pytanie, będzie miało ogromny wpływ na losy znowelizowanych przepisów polskiej ustawy o grach hazardowych oraz ich stosowanie w praktyce.

Posiedzenie TSUE zostało zaplanowane na 20 kwietnia. Najprawdopodobniej wtedy również zapadnie rozstrzygnięcie, chociaż na pisemne uzasadnienie stanowiska Trybunału trzeba będzie jeszcze poczekać jakiś czas.

Na rozstrzygnięcie TSUE w tej kwestii czeka nie tylko łódzki Sąd Okręgowy, który zawiesił toczące się przed nim postępowanie do czasu uzyskania wiążącej wykładni przepisów wspólnotowych. Również Sąd Najwyższy od 14 października 2015 r. czeka na rozstrzygnięcie TSUE, wstrzymując się z wydaniem uchwały dotyczącej przepisów polskiej ustawy hazardowej.

Zobacz również