Litwa popracuje na ustawą hazardową

Ten wpis ma 9 lat, więc jest dość stary. Jeśli dotyczy on promocji to najprawdopodobniej jest już ona zakończona. Zajrzyj na stronę główną (np. klikając logo) po aktualne bonusy i promocje!

Po długich debatach oraz prowadzonych analizach rząd Litwy uznał, że należy w końcu uczynić rynek hazardu w internecie regulowanym. Ustawa trafiła do kancelarii prezydenta i została podpisana. Do jej wejścia w życie brakuje tylko akceptacji Komisji Europejskiej, która jest kompetentnym organem do weryfikacji prawa unijnego i krajowego dla państw członkowskich.

Prezydent był zwolennikiem prac nad ustawą, jego głównym argumentem dla uregulowania rynku hazardowego było to, że tylko Litwa i Holandia tego nie praktykują, wszystkie pozostałe państwa w Unii Europejskiej mają już swoje ustawy hazardowe. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie licencji dla firm oferujących zakłady internetowe, nad licencjami będzie sprawować kontrolę specjalnie powołany do tego celu urząd. Witryny oferujące zakłady czy też promujące zakłady u operatorów nie posiadających licencji będą ścigane z urzędu.

Wszystkie te ustalenia mają spowodować polepszenie kondycji finansów państwa oraz dbać o bezpieczeństwo graczy. Podpisana ustawa trafiła do Komisji Europejskiej, która ma sprawdzić, czy nowo zaakceptowane przepisy nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Zobacz również